Forum

Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon VIII

Czas najwyższy zobaczyć, czy entuzjazm do zagadek emotkowych nie osłabł tak, jak sugerowałaby końcówka sezonu siódmego.

Regulamin konkursu (nie zmienił się, ale przypominamy):

Część I. Zasady ogólne
1. Każdy użytkownik Bastionu mogący pisać posty na forum oraz mający ochotę na wspólną zabawę może wziąć udział w konkursie.
2. Konkurs polega na odgadnięciu zagadki zadanej przez jednego z użytkowników.
3. Zagadka polega na odgadnięciu sceny lub cytatu (z filmowych odsłon Gwiezdnych wojen: Mrocznego widma, Ataku klonów, Zemsty Sithów, Hana Solo, Łotra 1, Nowej nadziei, Imperium kontratakuje, Powrotu Jedi, Przebudzenia Mocy, Ostatniego Jedi), które będą przedstawione za pomocą emotek. Zadający zagadkę ma obowiązek zaznaczenia w niej, czy chodzi mu o scenę, czy o cytat.
4. Jako "emotki" rozumie się emotki bastionowe, emoji czy jakieś elementy graficzne imitujące emotki.
5. Użytkownik zadający zagadkę lub podpowiedź, wykorzystujące emotki pozabastionowe lub elementy graficzne imitujące emotki ma obowiązek dokładnego opisu tychże, poprzez wklejenie linku do wyszukiwania w grafice, podanie oficjalnej nazwy emotki lub słowne opisanie formy graficznej.

Część II. Punktacja i zasady oceniania
6. Za każdą prawidłową odpowiedź na całe pytanie, którą wskazuje zadający pytanie, otrzymuje się 1 punkt i prawo do zadania 1 następnej zagadki, z zastrzeżeniem pkt. 17.
7. Kto pierwszy osiągnie liczbę 10 punktów, ten zwycięża w danej Edycji.
8. Każdy post zawierający wskazanie prawidłowej odpowiedzi winien mieć także w swojej treści aktualną tabelkę wyników z podziałem na miejsca.
9. Na każdego użytkownika przypada 1 odpowiedź na 1 pytanie główne, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w punkcie 12.
10. Nie można zmienić udzielonej odpowiedzi. Wyjątkami są 2 podane niżej sytuacje:
a) popełnienie błędu w opisie sceny - w tym przypadku można tylko się poprawić,
b) udzielenie odpowiedzi, która już padła od 0 do 5 minut wcześniej - w tym przypadku można podać inną odpowiedź.
Wówczas można się poprawić bez ograniczenia czasowego (najlepiej w odpowiedzi na swojego posta z błędem). Jeśli jednak ktoś inny poda wcześniej poprawioną odpowiedź i okaże się ona poprawna, to on otrzymuje punkt.
11. W poście z treścią zagadki prowadzący zobowiązany jest także podać przewidywany czas zamieszczenia podpowiedzi (patrz punkt 12) z dokładnością do godziny i tak samo w poście z każdą kolejną podpowiedzą, za wyjątkiem trzeciej (patrz punkty 13-14).
12. Jeżeli po upływie 20 godzin od zadania zagadki lub podpowiedzi nie padnie poprawna odpowiedź, zadający pytanie jest zobowiązany zadać podpowiedź w przeciągu 8 godzin. Wówczas na jednego Uczestnika przypada 1 odpowiedź dodatkowa przypadająca na 1 podpowiedź.
13. Jeśli po trzech podpowiedziach, do których stosuje się odpowiednio punkty 9-12 i 14-15, nikt nie zgadnie, zadający zagadkę winien w przeciągu 20-28 godzin po trzeciej podpowiedzi podać prawidłową odpowiedź i wskazać, kto z Uczestników był jej najbliższy. Wówczas wskazany Użytkownik zadaje kolejne pytanie, nie otrzymawszy punktu.
14. W poście z trzecią podpowiedzią prowadzący powinien poinformować z dokładnością co do godziny, kiedy wyłoni Uczestnika, który był najbliżej poprawnej odpowiedzi.
15. Jeżeli Prowadzący nie będzie miał możliwości przestrzegać ustalonych ram czasowych, ma obowiązek poinformować o tym wcześniej.
16. W wypadku 7-dniowego braku aktywności przy udzielaniu odpowiedzi na zagadkę dowolna osoba może reaktywować konkurs, zadając własną zagadkę bez prawa do uzyskania punktu.
17. W ciągu 1 dnia kalendarzowego mogą zostać zadane najwyżej 3 zagadki. Jeżeli w ciągu 1 dnia zostanie zadane więcej niż 3 zagadki, za rozwiązanie czwartej i kolejnych zagadek nie przyznaje się punktów.

Część III. Podział na Sezony
18. Zabawa dzieli się na Sezony.
19. Dany Sezon kończy się wtedy, kiedy jeden z użytkowników osiągnie liczbę punktów zgodną z punktem 7.
20. Do rozpoczęcia nowego Sezonu uprawniony jest zwycięzca poprzedniego.
21. Jeżeli w terminie 7 dni od zakończenia poprzedniego Sezonu jego zwycięzca nie rozpoczął nowej edycji, wówczas może go rozpocząć każdy chętny.
22. Na każdy Sezon przypada 1 temat na forum. Jego nazwa winna być tworzona według wzoru: Zgadnij sceny z SW z emotek – Sezon x, gdzie x oznacza numer danego Sezonu zapisany cyframi rzymskimi.

Część IV. Przepisy końcowe
23. Konkurs podlega regulaminowi Forum oraz Bastionu.
24. Uprasza się o zachowanie kultury wypowiedzi, szacunku dla innych Uczestników i nie-Uczestników zabawy oraz powstrzymanie się od spamowania.
25. Temat "Zgadnij sceny z SW z emotek - zasady" przeznaczony jest do dyskusji nad ogólnym kształtem zabawy, regulaminem jej dotyczącym czy luźnych rozmów na temat poszczególnych zagadek. Zawiera ponadto regulamin zabawy.
26. Temat służący do spraw organizacyjnych nie urąga przepisom z punktu 22.

Tabelkę podliczę wkrótce, a zagadkę zadam jeszcze chwilę potem.

tabela wszech czasów

Tabela wszech czasów:
1. KiraSolo - 64 pkt
2. Emperor Reek - 58 pkt
3. bartoszcze - 42 pkt
4. kuba112 - 38 pkt
5. Jacek112 - 25 pkt
6. Darth Starkiller - 15 pkt
7. Evening Star - 14 pkt
8. Lubsok - 13 pkt
- Chopperka - 13 pkt
9. Karaś - 6 pkt
10. Ringwraith - 5 pkt
11. Finster Vater - 3 pkt
12. Cosmos - 2 pkt
- Lord Budziol - 2 pkt
- WuOJot - 2 pkt
- eNdOtE - 2 pkt
13. Darth Ponda - 1 pkt
- Sułtan Ahmed - 1 pkt

Zagadka 1

Na rozgrzewkę coś prostego.

Kategoria: cytat.Ewentualna podpowiedź jutro po 14.

...

Zacznijmy od końca filmu:
- I have to admit that without the clones, it would have not been a victory.
- Victory? Victory you say? Master Obi-Wan, not victory. The shroud of the dark side has fallen. Begun the Clone War has.

ten fragment

zawiera dwa cytaty mogące stanowić odpowiedź, zdecyduj się na jeden

Re: ten fragment

Re: ten fragment

Nie doczekam się reakcji.
"Victory? Victory you say? Master Obi-Wan, not victory. The shroud of the dark side has fallen. Begun the Clone War has."?

Reek prowadzi

Zasadniczo odpowiedzią było "Begun the Clone War has", więc całą wypowiedź Yody z tym zdaniem uwzględniam (ale już nie z poprzedzającą wypowiedzią Obi-Wana, która sama w sobie mogła stanowić zagadkę).

Tabelka:
1. Emperor Reek - 1 pkt

Zagadka 2

Zagadka bartoszcze rozwiązana bez podpowiedzi. Ciekawie się zaczyna.
Kategoria: scena (krótki moment)

Podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka 2

TPM, Cięcie co powinno zabić Maula.

2

TPM, moment w którym Qui-Gon i Maul są rozdzieleni barierą energetyczną, Jedi się koncentruje, a Sith go prowokuje.

Zagadka 2 Podpowiedź 1

Zacznijcie kombinować. Emotka nie musi przedstawiać tych, których przedstawia, robiących to co robią.


=

Ewentualna podpowiedź jutro około 19.

2.1

TFA, Rey tłucze zbirów Unkara Plutta próbujących jej odebrać BB8.

Zagadka 2 Podpowiedż 2=
Może to Was naprowadzi. Tylko pamiętajcie, że chodzi o bardzo konkretny moment, żeby nie podać szerszej sceny.
Jak nie zgadniecie to podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 2 Podpowiedż 2

i myślisz że chce mi się przeglądać filmiki...?

Re: Zagadka 2 Podpowiedż 2

Myślę że łatwo skojarzyć w jakim filmiku szukać.

2.2

Niech będzie ten moment akrobatycznego kopnięcia w 3.12:
https://youtu.be/cK5zMDVGF2Y?t=192

Zagadka 2 Podpowiedź 3

Wszyscy wybrali ten sam film. Żeby było jeszcze łatwiej to dodam, że w pierwszej wersji zagadki chodziło o podobieństwo pewnej postaci do innej.O którą część zagadki chodzi wiadomo z poprzednich wersji. Jak nie zgadniecie to podam rozwiązanie około 20.

Re: Zagadka 2 Podpowiedź 3

https://m.youtube.com/watch?v=FxVoZYZQeBU
0:27-29
Ten moment, gdy Maul ma jeszcze zasłoniętą twarz, a w tle widać trofea Drydena?

2.3

Niech będzie ten moment z dwójką Jedi na galerii:
https://youtu.be/cK5zMDVGF2Y?t=67

Re: 2.3

Ustawiłem film na odtwarzanie od 1:07, gdyby coś.

...

Mamy kolejnego uczestnika, ale nie ma kolejnego puntkującego. Pierwsza emotka przedstawiała Jedi i Zabraka, którymi w tym przypadku byli Barrissa Offee i Agen Kolar, kiedy pojawili się wśród innych Jedi na arenie. Okazuje się, że fragment z tą sceną był wycięty z filmu do którego link podał bartoszcze, ale ta scena w filmie była i bartoszcze zadaje następną zagadkę.

Zagadka 3

Czy jak napiszę że to zagadka trudna lub podchwytliwa to przyjdzie więcej uczestników?

Kategoria: scena.Podpowiedź jutro po 20, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Re: Zagadka 3

R2-D2 razi prądem Ewoków, którzy próbują go przerobić na potrawkę ku czci C-3PO?

...

Nie zaszkodzi spróbować.
Ewoki ustawiają związanego R2 obok C-3P0 przed ucztą?

Zagadka 3 podpowiedź 1

Żadna z licznych odpowiedzi nie okazała się poprawna. Może to jednak JEST podchwytliwa i trudna zagadka?

Kategoria: SCENA, i nie chodzi o konkretne ujęcie.( )

Kolejna podpowiedź zapewne jutro po 20, mniej albo więcej.

...

Bartoszcze i tak nie doceni mojego gestu, ale odpowiem.
Ewoki atakują szturmowców, którzy pobiegli do droidów?

Re: ...

Doceniam, przecież byłeś liderem komitetu poparcia dla rozpoczęcia nowego sezonu.

Zagadka 3 podpowiedź 2

To jest zdecydowanie ten moment w którym wypada przypomnieć, że emotki absolutnie nie muszą oznaczać tego co pokazują, a ich związek z przedstawianą treścią może być... niewidoczny na ekranie.

Kategoria: scena.( )

Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 20, mniej lub bardziej.

Re: Zagadka 3 podpowiedź 2

Chirrut Imwe ratuje Jyn i Cassiana z rąk szturmowców, R1?

...

Mieszasz coraz bardziej, więc cofnę się do pierwszej wersji zagadki. Wicket przytula R2?

Zagadka 3 podpowiedź 3

Może powinienem był od początku sugerować, że emotki nie muszą...? Ale to wiadomo. Choć tu jest nawet bardziej.

Kategoria: scena, i nie chodzi o konkretne ujęcie.

Istotę sceny opisuje pierwotna zagadka, reszta to didaskalia.Jeśli nie będzie poprawnej odpowiedzi, to rozwiązanie jutro między 20 a 22.

...

Świętowanie na Endorze na koniec ROTJ? Jest wiele lepszych sposobów na pokazanie tego, ale nie mam żadnego pomysłu na rozwiązanie.

zadaje eNdOtE

ponieważ jako jedyny ze zgadujących dopuścił myśl, że emotka Wicketa nie musi oznaczać Wicketa ani nawet Ewoka. A było w jednej z podpowiedzi, że związek emotki z zagadką może być niewidoczny na ekranie...

Kluczem do zagadki był grający Wicketa Warwick Davis. Występował w scenie z droidem - z BB8 jako Wodibin w kasynie Canto Bight (ex-szturmowiec Finn, Rose i imprezujący byli po prostu tłem).

Tabela bez zmian.

Re: zadaje eNdOtE

Dopuszczałem, sam kiedyś dałem w zagadce Wicketa jako inną postać graną przez Davisa, ale nie zdążyłem wykorzystać tego przy odpowiedzi. Przynajmniej wreszcie będzie jakaś zmiana, jeśli chodzi o prowadzącego.

Re: zadaje eNdOtE

Dlatego myślałem że zgadniesz.

Re: zadaje eNdOtE

Zabrakło dokładniejszego naprowadzenia na kasyno.

Zagadka 4


Kategoria: scena.
Podpowiedź jutro o 14.

Re: Zagadka 4

TESB "atak" mynocków

4

Może być wszystko...
...więc trzeba strzelać: TESB, Threepio mówi Hanowi o tym co jest zepsute w Sokole?

...

C-3P0 wita Hana na Takodanie?

Zagadka 4 podpowiedź 1

Przepraszam za spóźnienie.
Kategoria: scena, kolejna podpowiedź jutro około 13.

4.1

R1, Jyn strzela do droida, a K2SO zastanawia się czy wiedziała że to nie on.

Zgadł bartoszcze.

Gratuluję.

Tabela:
1. -1 pkt

Re: Zgadł bartoszcze.

Przepraszam, urządzenie mi zwariowało i wysłało za szybko.
Tabela:
1. Emperor Reek -1 pkt.
-bartoszcze -1 pkt.

Zagadka 5

Tym razem zagadka będzie... średnio trudna i dla odmiany znów będzie SCENA.Oczywiście emotki mogą znaczyć różne rzeczy...

Podpowiedź jutro po 20, jeśli okaże się potrzebna.

Re: Zagadka 5

TPM: Tuskeni strzelają do podów w trakcie wyścigu

Re: Zagadka 5

R1, śmierć Czerwonego 5 podczas bitwy o Scarif?

...

Dzięki komitetowi ludzie wracają na Bastion po 9 latach i dołączają do konkursu. I to niby nie jest sukcesem?
Wes Janson trafia harpunem w nogę AT-AT?

Zagadka 5 podpowiedź 1

Przepraszam za opóźnienie.

Słusznie robicie kombinując z emotkami. Kategoria: scena, w zasadzie konkretny moment.

( )Jeśli nikt nie zgadnie, kolejna podpowiedź jutro po 20.

Re: Zagadka 5 podpowiedź 1

AotC: Zestrzelenie jednej z kanonierek ewakuujących uratowanych z areny Jedi

...

Poe strzela do Kylo na Jakku?

Zagadka 5 podpowiedź 2

Kluczowa emotka może być... nieoczywista, ale czasem tak być musi.

Kategoria: scena. Konkretny moment.

( )

_|Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 20, nie wiem ile dokładnie.

PS Osobom zaproszonym przez komitet przypominamy, że w moich zagadkach coś/ktoś mający własną emotkę bastionową nie kryje się za inną (w drugą stronę niekoniecznie).

Re: Zagadka 5 podpowiedź 2

Śmierć generała Antoca Merricka w Łotrze 1?

...

Imperialni zatrzymują Rebeliantów w bunkrze na Endorze?

Zagadka 5 podpowiedź 3

Jak wiadomo, pewne emotki należy zinterpretować, a inne mogą być rozumiane dosłownie.

Kategoria: SCENA, konkretny moment zdefiniowany przez pierwotną zagadkę, reszta to didaskalia.

( )

()

__|Jeśli nie padnie prawidłowa odpowiedź, to rozwiązanie jutro po 20, mniej lub więcej.

Re: Zagadka 5 podpowiedź 3

ANH: Gwiazda Śmierci. Han i Chewie ścigają grupkę szturmowców, przez co wpadają do pomieszczenia z cała ich hordą. Han wypala do któregoś, po czym następuje pospieszny odwrót bohaterów.

...

Zniszczenie rdzenia reaktora DS II?

niestety

Paru zgadujących trafnie wytypowało film, ale niewiele nadto.
Emotka Wedge`a symbolizowała pewnego rebelianta, który nawet czasem pilotował statek. W zgadywanej scenie ten rebeliant strzelał do kogoś, po tym jak załatwił dwóch szturmowców, a kilku kolejnych się na niego zasadzało.

R1, w zaułku na Kafrene Cassian Andor zabija Tivika (tego gościa który przekazuje mu informację o broni zwanej "planet killer")

Zagadkę powierzam eNdOtE, bo jako pierwszy typował Łotra 1.

Zagadka 6

Kolejny raz zadaję bez punktu.Podpowiedź jutro o 17. Kategoria: scena.

6

Możliwości jest wiele więc niech będzie TFA i Han oferuje pracę Rey

...

Zwykle zagadki wymyślam ja lub bartoszcze, a nasze niby są najtrudniejsze, więc niestety trzeba się przyzwyczaić do zadawania bez punktu.
Rey niszczy ścianę chaty na Ahch-To chcąc trafić Kylo Rena?

No i mamy zwycięzcę

Bo punkt zgarnia Emperor Reek.

Tabela:
1. Emperor Reek - 2 pkt.
2. bartoszcze - 1 pkt.

Re: No i mamy zwycięzcę

Wreszcie kolejny punkt, a za zagadkę wezmę się w poniedziałek, gdy wrócę do kraju. Na razie dzień przerwy.

Zagadka 7

Po krótkiej przerwie wracamy do konkursu. Przed premierą Solo były jakieś wątpliwości, więc przypominam, że zagadki nie mogą dotyczyć scen z zapowiedzi TROS (zgodnie z pkt. 3)
Kategoria: scena

Jeśli tyle nie wystarczy to podpowiedź powinna być jutro około 20.

Re: Zagadka 7

Tak, na pewno po czymś takim ktoś zgadnie. Przyznaj się, że robisz to celowo, by nikt nie zgarniał największej ilości punktów, bo boisz się, że ktoś by cię przegonił.

Re: Zagadka 7

W tym konkursie za każdą dobrą odpowiedź jest tyle samo punktów, niezależnie od ilości podpowiedzi.

Re: Zagadka 7

Ale jak widać dzięki temu komitet jeszcze bardziej zwiększył zainteresowanie konkursem.

7

TLJ, pojedynek Finna z Phasmą.

Zagadka 7 Podpowiedź 1

Wszyscy odpowiadający kombinowali, a liczyłem, że przy takiej zagadce będą wybierać sceny najbardziej kojarzące się z tą emotką, więc zanim pojawią się zarzuty, że prowadzę w LMB dzięki przekupywaniu piłkarzy, trenerów i sędziów dodaję kolejną emotkę.
___
Ewentualna podpowiedź jutro około 21.

Re: Zagadka 7 Podpowiedź 1

AOTC, śmierć Jango Fetta z rąk Mace`a Windu?

Zagadka 7 Podpowiedź 2

Lepiej, ale do zadawania z punktem jeszcze trochę potrzeba.
_
Jeśli będzie trzeba to kolejna podpowiedź jutro około 21. Może nawet dodam więcej emotek.

7.2

Boba podnosi hełm Jango?

...

Minął prawie miesiąc i konkurs się rozkręca. Taki opis wystarczy, bartoszcze zgadł, ale mój plan zadziałał i zdobywa tylko 1 punkt, a nie 1 przyznawany za odgadnięcie bez podpowiedzi.

Tabela:
1. Emperor Reek - 2 pkt.
-. bartoszcze - 2 pkt.

Zagadka 8

Udało mi się przegapić ogłoszenie o rozwiązaniu poprzedniej zagadki.

Dla odmiany kategoria: cytat.Ewentualna podpowiedź jutro po 20. Być może mocno po 20.

...

Zakładając, że przyjąłeś te samą regułę co ja w ostatniej zagadce: "These aren`t the droids you`re looking for"?

Zagadka 8 podpowiedź 1

Najwyraźniej nie tej reguły szukaliście.

Kategoria: cytat.Kolejna podpowiedź jutro po 20 w razie potrzeby.

...

Ale tamten dalej pasuje.
"- How capable are your soldiers, General?
- I won`t have you question my methods.
- They`re obviously skilled at committing high treason. Perhaps Leader Snoke should consider using a clone army.
- My men are exceptionally trained. Programmed from birth.
- Then they should have no problem retrieving the droid. Unharmed."?

Zagadka 8 podpowiedź 2

Poszukiwany cytat poniekąd zawiera się w pierwotnej zagadce... reszta to didaskalia.

[]
-
-


W razie potrzeby ostatnia podpowiedź jutro po 20.

Zagadka 8 podpowiedź 3

Niestety żadna z ostatnich odpowiedzi nie była trafna...


[]
-
-
o o ()

Kategoria: cytat. Nawet niedawno o nim pisałem...

Jeśli nikt nie zgadnie to odpowiedź pojawi się jutro po 20.

...

Jeszcze tego brakuje, żebym przeszukiwał twoją twórczość, ale pewnie i tak będę musiał zadawać.
"Lock the door, R2."?

po namyśle

powierzę zadanie zagadki Reekowi. Niestety, to nie był ten cytat z ANH, nawet nie był to cytat z akcji na Gwieździe Śmierci... a już zwłaszcza nie z tego fragmentu, kiedy Luke i Han poszli na poziom więzienny uwalniać Leię.

"All this excitement has overrun the circuits
in my counterpart here. If you don`t mind, I`d like to take him down to maintenance"

...

Niezwykłe podobieństwo cytatu do przedstawionej sceny. A teraz to co lubicie najbardziej, czyli zagadka z jedną emotką, ale tym razem trzeba kombinować.
Kategoria: scena

Podpowiedź jutro około 18.

Re: ...

Pewnie można to było zakwalifikować i jako scenę, ale niezaprzeczalne C3 mówił o R2

9. (bo Reek zapomniał numeru)

Jak strzelać, to strzelać: śmierć K2SO.

Re: 9. (bo Reek zapomniał numeru)

A jest w regulaminie obowiązek podawania numeru?

Re: 9. (bo Reek zapomniał numeru)

Przecież nie piszę że złamałeś regulamin

Re: 9. (bo Reek zapomniał numeru)

Ale oskarżasz mnie, że zapomniałem.

Re: 9. (bo Reek zapomniał numeru)

A to nie zapomniałeś tylko taki bunt młodzieńczy?

Re: 9. (bo Reek zapomniał numeru)

Właśnie. Jutro będzie gorzej.

....1

Jest około 18, więc pora na podpowiedź.

Ewentualna następna będzie jutro około 20. Albo nie.

....2

Chciałem dać przed 20, ale nie zdążyłem. Niestety odpowiedzi wciąż na tym samym poziomie co przed podpowiedzią.


=

Jak nikt nie odpowie to podpowiedź jutro około 21.

....2

Atak Holdo na Supremacy?

....3

Nie dawałem wcześniej, bo byście się spodziewali. Ostatnia odpowiedź zła, ale mogła być gorsza.
💣💣💣💣💣


💣💣
💣💣

💣💣
💣💣


=
Wszystkie emotki pozabastionowe to bomby. Jak nie zgadniecie to zadającego zagadkę 10 wyznaczę jutro około 21.

...3

Paige Tico zrzuca bomby na dreadnoughta.

...

Bartoszcze zgaduje drugi raz z rzędu i obejmuje samodzielne prowadzenie, czyli teraz kolejne 4 dni z zagadką której pewnie i tak nikt nie rozwiąże.
Tabela:
1. bartoszcze - 3 pkt.
2. Emperor Reek - 2 pkt.

Zagadka VIII/X

Nie znalazłem trudniejszej.

Kategoria: scena.

Ewentualna podpowiedź jutro między 8 a 12.

Re: Zagadka VIII/X

R1, Saw Gerrera patrzy za uciekającymi z Jedhy rebeliantami.

Kira złapana

Co prawda chodziło po prostu o strzał z GŚ w Jedhę (i śmierć Sawa), ale opisany moment jest częścią tej sceny, więc zaliczam jako poprawne.

Trudniejszej zagadki nie znalazłem, bo nie szukałem

Tabela:
1. bartoszcze - 3 pkt.
2. Emperor Reek - 2 pkt.
3. KiraSolo - 1 pkt

Zagadka VIII/XI

Kategoria: cytat.

🙉

Druga emotka (bo Jedi i Maul to jedna) to małpka z zasłoniętymi uszami.
Ewentualna podpowiedź jutro między 10 a 11.

...

Czyli do końca edycji nowa numeracja.
"Anakin, stay where you are. You`ll be safe there"?

VIII/XI/I

Tak myślałam, że nie zgadniecie od razu. Podpowiedź 1:

🙉 --->

„Obca” emotka jest ta sama co wczoraj, tylko przesunęła się na pierwsze miejsce. Kolejna podpowiedź mniej więcej za 24 h. Chyba że ktoś wcześniej zgadnie.

...

"Let the past die. Kill it if you have to."?

VIII.IX.I

A potem są narzekania że zagadki za trudne!

To raczej nie będzie to, ale coś trzeba strzelać:

"Master Windu, you have fought gallantly... worthy of recognition in the archives of the Jedi order"

Re: VIII.IX.I

Zagadka nie jest taka trudna, tylko trzeba właściwie odczytać dwie pierwotne emotki.

Re: VIII.IX.I

Pewnie tak, na razie się zafiksowałem na pewnych znaczeniach i potrzebuję oczyścić umysł

VIII/XI/II

Przypominam, że kategoria to cytat.

o o ( = 🙉)

Po znaku równości jest przewijająca się od samego początku małpka z zasłoniętymi uszami. Kolejna podpowiedź jutro ok. 10:30 (ale może być poślizg).

...

"This war represents a failure to listen."?

VIII/XI/II. Zwycięzca

Po drugiej podpowiedzi Reekowi udało się zgadnąć.

Tabela:
1. bartoszcze - 3 pkt.
-. Emperor Reek - 3 pkt.
2. KiraSolo - 1 pkt.

Zagadka ŽB

Mój pierwszy punkt po podpowiedzi w tej edycji.

Kategoria: scena


Ewentualna podpowiedź prawdopodobnie jutro około 16.

Re: Zagadka ŽB

Lando wita Leię po przylocie Sokoła na Bespin.

cośtam

ROTJ, Leia mówi Hanowi że Luke jest jej bratem.

Re: cośtam

Oznaczenie zagadki się nie podoba?

Re: cośtam

po prostu nie chciało mi się zastanawiać jak je odtworzyć bez kopiuj-wklej

Re: cośtam

Jak się ma "Ž" na klawiaturze to wystarczy wpisać dwie litery. Byłoby gorzej, gdybym nie skorzystał z transliteracji.

Zagadka ŽB Podpowiedź A

Na razie nikt nie zgadł, więc dodaję tło.Jeśli nie będzie prawidłowej odpowiedzi to kolejna podpowiedź jutro około 19.

Re: Zagadka ŽB Podpowiedź A

„I love you, I know” na odwrót, czyli ten wycinek sceny pod bunkrem w ROTJ, po którym Legia strzela do szturmowca?

A w ogóle to chyba jest błąd w numeracji. początek spoilera Powinna być podpowiedź Æ! koniec spoilera

Re: Zagadka ŽB Podpowiedź A

A mówimy o tej samej metodzie? Wydaje mi się, że najpierw powinna być podpowiedź A, potem B i następnie G.

Re: Zagadka ŽB Podpowiedź A

Mój błąd. Zapomniałam, że Komisja ds. Punktorów i Numeracji wprowadziła w zeszłym miesiącu nowy wzorzec. Chyba się z nim nawet nie zapoznałam. Czyli Ä, ẞ i G, tak? Zapamiętam.

Re: Zagadka ŽB Podpowiedź A

Nie. Zwykłe łacińskie A, B i G. Dalej uważam, że mówimy o innych metodach.

ZB.A

TESB, Leia całuje Luka na Hoth.

Zagadka ŽB Podpowiedź B

Przypomniałem sobie o zagadce pod sam koniec regulaminowej godziny, ale nie zdążyłem przygotować podpowiedzi.


__ _________
Jedna z dwóch kluczowych emotek na razie pozostaje nieujawniona, ale powinniście sobie poradzić. A jak nie to dodam ją jutro około 19 (jeśli będę pamiętać).

Re: Zagadka ŽB Podpowiedź B

Han i Legia wychodzą sobie naprzeciw w TFA, kiedy spotykają się po latach?

Re: Zagadka ŽB Podpowiedź B

*Leia... Utrapiona autokorekta w smartfonie.

SBB

Leia przytula Chewiego w scenie podanej przez Kirę.

...

https://mobile.twitter.com/PatrickWilliams/status/1124094315414814721
Tabela:
1. bartoszcze - 4 pkt.
2. Emperor Reek - 3 pkt.
3. KiraSolo - 1 pkt.
I bartoszcze zadaje.

Zagadka VIII/1101

To dla odmiany będzie kategoria: cytat.Podpowiedź jutro między 20 a 21, jeśli będzie potrzebna.

Re: Zagadka VIII/1101

Teraz dla odmiany system dwójkowy?

Odpowiedź:
"Over my dead body."
"That`s the idea."

Re: Zagadka VIII/1101

KiraSolo napisał:
Teraz dla odmiany system dwójkowy?

-----------------------

I to nie jest nasze ostatnie słowo!

...

"You made the smart move, kid. For once. I woulda killed you."

Zagadka VIII/1101 p.1

Jest jakiś kiepski dzień dziś.

Kategoria: cytat.Ewentualna podpowiedź jutro po 20.

...

Mam pomysł, ale pasuje do niego kilka rzeczy. Niech będzie najoczywistsza:
"You may fire when ready."

przepraszam

ale przegapiłem wieczorną odpowiedź Reeka i już miałem dawać podpowiedź...

Tabela:
1. bartoszcze - 4 pkt.
- Emperor Reek - 4 pkt.
2. KiraSolo - 1 pkt.

.---- ....-

Najoczywistsza okazała się najlepsza.
Kategoria: cytat
--
Zagadka na skojarzenia, ewentualna podpowiedź jutro około 21.

.---- ....- .-.-.- .----

Nikt nie był nawet blisko.
/------
/
Jak nie zgadniecie to podpowiedź jutro około 21.

.---- ....- .-.-.- ..---

Nie musicie odpisywać, ale i tak kogoś wyznaczę do następnej zagadki.
(/ / ___ )
( / / )ooo oo()
Podpowiedź jutro około 22.

Re: .---- ....- .-.-.- ..---

Jeszcze nie wpadłam na cytat, ale na pocieszenie powiem Ci, że przynajmniej częściowo rozgryzłam znaczenie emotek.

hjfhajfjakl

"It`s a trap!"

.---- ....- .-.-.- ...--

Pociesza mnie wystarczająco, że choć jedna osoba odpowiedziała. Nie chcę Wam teraz mieszać z detalami, więc dodam tło, żebyście wiedzieli czyjej kwestii szukać. Zmiana kolejności raczej nie ma znaczenia, ale ma wyeliminować ewentualną złą interpretację.
( / / )
(/ / ___ )ooo oo()

Jeśli nie zgadniecie, podam rozwiązanie jutro około 21.

mówiąc szczerze

to nie mam żadnego pomysłu wiążącego wszystkie etapy zagadki, więc poddam się temu co Moc niesie i powiem:

R1, dialog Sawa i Jyn na Jedhie:
"The last time I saw you, you gave me a knife and loaded blaster and told me to wait in a bunker until daylight."

...

The Force is not strong with this one.
Ale i tak bartoszcze był najbliżej, więc przejmuje prowadzenie. Rozwiązanie to "What kind of trap? You said your father made a trap.".

Re: ...

Tja, Baze był jednym z trzech kandydatów do wypowiedzi, ale nie rzuciła mi się ta kwestia.

Re: ...

Po 3 podpowiedzi oczekiwałem, że będzie jedynym kandydatem.

Zagadka nr mendel

Dla odmiany będzie kategoria: scena.


:

Termin na ewentualną podpowiedź tradycyjnie po 20.

...

To chyba powinien być cytat, ale niech będzie L3 krzycząca "Rebellion".

Zagadka nr mendel podpowiedź 1

To bez wątpienia kategoria scena.

Zagadka nie jest trudna...
... przynajmniej jeśli się wymyśli kluczową emotkę.

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 20.

...

Od wymyślania emotek to jest prowadzący.
Finn strzela do myśliwców podczas ucieczki z Finalizera?

Zagadka nr mendel podpowiedź 2

To naprawdę nie jest trudna zagadka, choć może niektóre emotki trudno było posądzać o oczywistość i dosłowność.

Kategoria: scena. Nie konkretny moment.

Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 20.

...

Tradycyjnie niepodobne do niczego. Niech będzie atak ludzi Gerrery na Imperialnych.

Zagadka nr mendel podpowiedź 3

Najśmieszniejsze że zagadka z tym motywem już była.

Kategoria: SCENA.


Jeśli nikt nie wymyśli odpowiedzi, to rozwiązanie podam jutro po 20. Wtedy też wybiorę zadającego.

...

A śmiechom nie było końca.
Walka nad Jamą Sarlacca?
Pewnie nawet nie będzie to żaden z 4 filmów z którymi próbowałem.

nihil novi

Kiedy poprzedni raz zadałem zagadkę z emotką MUZYK , też wszyscy kombinowali jak mogli co ona może oznaczać, i niemal w ostatniej chwili jedna osoba spróbowała najprostszej drogi.
http://www.star-wars.pl/Forum/Temat/23354#747898

Niestety, tym razem zabrakło wiary. Zagadkę zada Reek, bo trafił przynajmniej film (i co ważniejsze, jego właściwą część) - poszukiwana scena to występ Maxa Rebo i jego zespołu w pałacu Jabby, Han znakomicie się spisuje w roli karbonitowej dekoracji...

Tabela, oczywiście, bez zmian.

Zagadka jū roku

Nawet nie mrówkojada, ale przynajmniej emotkę słonia mógłbyś dodać. A tak z ciekawości, kto by teraz zadawał, gdybym nie trafił filmu?
Kategoria: cytat

Ewentualna podpowiedź jutro około 23.

Re: Zagadka jū roku

Rzuciłbym kostką.

Zagadka jū roku Podpowiedź ichi

Niestety bartoszcze, to nie ten cytat.
-
-
Rozwiązaniem jest jeden z tych dwóch fragmentów. Jeśli nie zgadniecie podpowiedź jutro około 23.

na 99%

nie to, ale chwilowo nie mam pomysłu

"What do you see?
The island.
Life.
Death and decay...
that feeds the new life.
Warm.
Cold.
Peace.
Violence."

Bartoszcze zgadł

...że to nie ten fragment (i tak by się nie nabrał, że napisałem to w tytule zamiast trzykropka, a może ktoś uwierzy w trochę sprawniejsze tempo konkursu). Ale teraz będzie łatwo.
-
-
A jeśli mimo to nie zgadniesz to tak jak dotychczas podpowiedź około 23.

teraz łatwiej

bo istotnie wybór filmów się wydaje być teraz bardziej ograniczony, a i wątków takoż

muszę tylko nie zapomnieć o wymyśleniu jakiejś odpowiedzi!

...

(Niech dalej myślą, że wczoraj zgadłeś)
- ________

-
Teraz jest to oczywiste i trzeba tylko nie zapomnieć po raz kolejny. A żeby była większa presja to jak nikt nie zgadnie rozwiązanie podam już około 21.

xxx

Apology accepted.

...

Wystarczy dać normalną zagadkę bez przesadnego kombinowania i w 3 odpowiedzi może zostać rozwiązana. Bartoszcze i tak przejąłby prowadzenie, ale dodatkowo zdobywa punkt.
Tabela:
1. bartoszcze - 5 pkt.
2. Emperor Reek - 4 pkt.
3. KiraSolo - 1 pkt.

Zagadka sabatasz

Dla odmiany też będzie cytat.Ewentualna podpowiedź jutro po 20.

...

Na początek niech będzie to:
- Father, please! (Ow! Aaah! Help me! Aaah!)
- Now, young Skywalker... you will die.

Zagadka sabatasz / łahad

Nie całkiem to ten był cytat.

Ewentualna kolejna podpowiedź jutro po 20.

...

"This R2 unit has a bad motivator, look!"?

Zagadka sabatasz / tnan

Może teraz będzie łatwiej zlokalizować miejsce.

Kategoria: cytat. Cytat w zasadzie został pokazany w pierwotnej zagadce, reszta to didaskalia.Ewentualna ostatnia podpowiedź jutro po 20. Być może mocno po 20.

...

Wydaje mi się, że Yoda ma tylko pomóc zlokalizować miejsce, a cytat nie jest jego. Ale i tak spróbuję.
"That place... is strong with the dark side of the Force. A domain of evil it is. In you must go."

ostatnią podpowiedź

mam dać łatwiejszą czy trudniejszą?

Zagadka sabatasz / talata

Nie było odpowiedzi w kwestii czy podpowiedź ma być łatwiejsza czy trudniejsza

Kategoria: cytat.o o ( )Jeśli nikt nie zgadnie, to rozwiązanie i wybór zgadującego jutro po 20.

Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.