Forum

Zgadnij sceny z SW z emotek - Sezon V

Kolejny sezon zabawy. Zaktualizowany regulamin o film Solo i zgadujemy też cytaty obok scen. Uprasza się szczególnie nowych uczestników o zapoznanie z regulaminem.

Regulamin konkursu:

Część I. Zasady ogólne
1. Każdy użytkownik Bastionu mogący pisać posty na forum oraz mający ochotę na wspólną zabawę może wziąć udział w konkursie.
2. Konkurs polega na odgadnięciu zagadki zadanej przez jednego z użytkowników.
3. Zagadka polega na odgadnięciu sceny lub cytatu (z filmowych odsłon Gwiezdnych wojen: Mrocznego widma, Ataku klonów, Zemsty Sithów, Hana Solo, Łotra 1, Nowej nadziei, Imperium kontratakuje, Powrotu Jedi oraz Przebudzenia Mocy i Ostatniego Jedi), które będą przedstawione za pomocą emotek. Zadający zagadkę ma obowiązek zaznaczenia w niej, czy chodzi mu o scenę, czy o cytat.
4. Jako "emotki" rozumie się emotki bastionowe, emoji czy jakieś elementy graficzne imitujące emotki.
5. Użytkownik zadający zagadkę lub podpowiedź, wykorzystujące emotki pozabastionowe lub elementy graficzne imitujące emotki ma obowiązek dokładnego opisu tychże, poprzez wklejenie linku do wyszukiwania w grafice, podanie oficjalnej nazwy emotki lub słowne opisanie formy graficznej.

Część II. Punktacja i zasady oceniania
6. Za każdą prawidłową odpowiedź na całe pytanie, którą wskazuje zadający pytanie, otrzymuje się 1 punkt i prawo do zadania 1 następnej zagadki.
7. Kto pierwszy osiągnie liczbę 10 punktów, ten zwycięża w danej Edycji.
8. Każdy post zawierający wskazanie prawidłowej odpowiedzi winien mieć także w swojej treści aktualną tabelkę wyników z podziałem na miejsca.
9. Na każdego użytkownika przypada 1 odpowiedź na 1 pytanie główne, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w punkcie 12.
10. Nie można zmienić udzielonej odpowiedzi. Wyjątkami są 2 podane niżej sytuacje:
a) popełnienie błędu w opisie sceny - w tym przypadku można tylko się poprawić,
b) udzielenie odpowiedzi, która już padła od 0 do 5 minut wcześniej - w tym przypadku można podać inną odpowiedź.
Wówczas można się poprawić bez ograniczenia czasowego (najlepiej w odpowiedzi na swojego posta z błędem). Jeśli jednak ktoś inny poda wcześniej poprawioną odpowiedź i okaże się ona poprawna, to on otrzymuje punkt.
11. W poście z treścią zagadki prowadzący zobowiązany jest także podać przewidywany czas zamieszczenia podpowiedzi (patrz punkt 12) z dokładnością do godziny i tak samo w poście z każdą kolejną podpowiedzą, za wyjątkiem trzeciej (patrz punkty 13-14).
12. Jeżeli po upływie 20 godzin od zadania zagadki lub podpowiedzi nie padnie poprawna odpowiedź, zadający pytanie jest zobowiązany zadać podpowiedź w przeciągu 8 godzin. Wówczas na jednego Uczestnika przypada 1 odpowiedź dodatkowa przypadająca na 1 podpowiedź.
13. Jeśli po trzech podpowiedziach, do których stosuje się odpowiednio punkty 9-12 i 14-15, nikt nie zgadnie, zadający zagadkę winien w przeciągu 20-28 godzin po trzeciej podpowiedzi podać prawidłową odpowiedź i wskazać, kto z Uczestników był jej najbliższy. Wówczas wskazany Użytkownik zadaje kolejne pytanie, nie otrzymawszy punktu.
14. W poście z trzecią podpowiedzią prowadzący powinien poinformować z dokładnością co do godziny, kiedy wyłoni Uczestnika, który był najbliżej poprawnej odpowiedzi.
15. Jeżeli Prowadzący nie będzie miał możliwości przestrzegać ustalonych ram czasowych, ma obowiązek poinformować o tym wcześniej.
16. W wypadku 7-dniowego braku aktywności przy udzielaniu odpowiedzi na zagadkę dowolna osoba może reaktywować konkurs, zadając własną zagadkę bez prawa do uzyskania punktu.

Część III. Podział na Sezony
17. Zabawa dzieli się na Sezony.
18. Dany Sezon kończy się wtedy, kiedy jeden z użytkowników osiągnie liczbę punktów zgodną z punktem 7.
19. Do rozpoczęcia nowego Sezonu uprawniony jest zwycięzca poprzedniego.
20. Jeżeli w terminie 7 dni od zakończenia poprzedniego Sezonu jego zwycięzca nie rozpoczął nowej edycji, wówczas może go rozpocząć każdy chętny.
21. Na każdy Sezon przypada 1 temat na forum. Jego nazwa winna być tworzona według wzoru: Zgadnij sceny z SW z emotek – Sezon x, gdzie x oznacza numer danego Sezonu zapisany cyframi rzymskimi.

Część IV. Przepisy końcowe
22. Konkurs podlega regulaminowi Forum oraz Bastionu.
23. Uprasza się o zachowanie kultury wypowiedzi, szacunku dla innych Uczestników i nie-Uczestników zabawy oraz powstrzymanie się od spamowania.
24. Temat "Zgadnij sceny z SW z emotek - zasady" przeznaczony jest do dyskusji nad ogólnym kształtem zabawy, regulaminem jej dotyczącym czy luźnych rozmów na temat poszczególnych zagadek. Zawiera ponadto regulamin zabawy.
25. Temat służący do spraw organizacyjnych nie urąga przepisom z punktu 17.

Tabela Wszechczasów
1.KiraSolo - 40 pkt
2. Emperor Reek - 38 pkt
3. kuba112 - 24 pkt
4. Jacek112 - 19 pkt
-. bartoszcze - 19 pkt
5. Darth Starkiller - 15 pkt
6. Lubsok - 13 pkt
7. Evening Star - 11 pkt
8. Karaś - 6 pkt
9. Ringwraith - 5 pkt
10. Finster Vater - 3 pkt
11. Cosmos - 2 pkt
-. Lord Budziol - 2 pkt
12. Darth Ponda - 1 pkt
-. Sułtan Ahmed - 1 pkt

Poniżej zagadka 1.

Zagadka 1

Kategoria: scena

|-o-|X

Ewentualna podpowiedź jutro o 17:00.

Re: Zagadka 1

Re: Zagadka 1

https://www.youtube.com/watch?v=2WBG2rJZGW8 10.52, czyli uszkodzenie X-Winga.

...

Przynajmniej w tej edycji nie spadnę w tabeli.
Bitwa o Yavin i śmierć Biggsa?

Zagadka 1 podpowiedź 1

Ewentualna podpowiedź jutro o 17:00.

|-o-|X

Re: Zagadka 1 podpowiedź 1

Han i Chewbacca nadlatują na pomoć Luke`owi podczas bitwy o Yavin, niszczą jeden myśliwiec TIE i uszkadzają TIE Vadera?

Re: Zagadka 1 podpowiedź 1

https://www.youtube.com/watch?v=2d0n8GEE5W4 2.52, czyli lot Chewiego () i zniszczenie (X) myśliwca TIE (|-O-|), który gonił i strzelał () do naszych bohaterów.

Zagadka 1 podpowiedź 2

Ewentualna podpowiedź jutro o 17:30. Emotka niebastionowa to symbol strzałki w dół.

|-o-|

|
V
⬇️
|
V
|-o-|X

Re: Zagadka 1 podpowiedź 2

TESB, Han wlatuje do Exogortha.

Re: Zagadka 1 podpowiedź 2

TESB, Sokół nurkuje do krateru na asteroidzie, a TIE się rozbija? ( https://youtu.be/KvJDItC6tE0 3:05-3:16)

...

Solo, manewr Hana (którego nauczył się na Korelii) i rozbicie się ostatniego TIE podczas ucieczki Falconem z Kessel.

Zgadł Emperor Reek

Punktacja: 
1. Emperor Reek - 1 pkt

Re: Zgadł Emperor Reek

O, tak podejrzewałam, że to coś z lotu z Kessel.

Zagadka 2

Dobry początek. Chyba jestem samodzielnym liderem po raz pierwszy od zakończenia drugiej edycji.

Kategoria: cytat
?


Jeśli będzie taka potrzeba to podpowiedź postaram się dodać jutro około 13.

Re: Zagadka 2

Lando mówi L3, żeby się polakierowała.

Re: Zagadka 2

"how that work?"
"it works"

między Qi`rą i L3 w Solo.

Re: Zagadka 2

C3-PO zostaje postrzelony w Mieście w Chmurach przez szturmowców.

Zagadka 2 Podpowiedź 1

Przypominam, że chodzi o cytat.
🍞🍷?


Emotki pozabastionowe:
https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/137/bread_1f35e.png
https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/320/samsung/128/wine-glass_1f377.png
Jutrzejsza podpowiedź też około 13.

Re: Zagadka 2 Podpowiedź 1

Droidów nie obsługujemy, ANH.

Re: Zagadka 2 Podpowiedź 1

C3-PO bierze kąpiel w oliwie, ANH.

Re: Zagadka 2 Podpowiedź 1

cytat «słowa przytoczone dosłownie z jakiegoś tekstu pisanego lub z czyjejś wypowiedzi ustnej» [PWN]

Re: Zagadka 2 Podpowiedź 1

"You want a cup of jawa juice?" FLO do Obiego, aotc

Zagadka 2 Podpowiedż 2

Na tym etapie chyba już nie trzeba przypominać kategorii.

_🍞🍷?
_=

Przypomnę pozabastionowe emotki:
https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/240/samsung/137/bread_1f35e.png
https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/thumbs/320/samsung/128/wine-glass_1f377.png
Jeśli to nie wystarczy to podpowiedź jutro około 15.

Zagadka 2 Podpowiedź 3

Niestety nikt nie zgadł.


-_🍞🍷?
-💻_==
Emotka, która zastąpiła Threepio:
https://emojipedia-us.s3.amazonaws.com/socialmedia/samsung/45/personal-computer_1f4bb.png
Jeśli będzie takie zainteresowanie jak po ostatniej podpowiedzi to rozwiązanie podam jutro około 15.

Re: Zagadka 2 Podpowiedź 3

Dialog L3 z Qi-rą. Niestey nie pamiętam kwestii.

Re: Zagadka 2 Podpowiedź 3

Re: Zagadka 2 Podpowiedź 3

Dialog na "Sokole". Po polsku to było tak:
Lando: Potrzebujesz czegoś?
L3: Równouprawnienia.
Niestety nie pamiętam oryginalnego dialogu.

...

Nareszcie. Pierwsze dwie odpowiedzi uwzględniały L3, jednak potem zaczęliście błądzić. Na szczęście Kira zgadła. A jeśli chodzi o oryginał to dialog brzmiał jakoś tak:
-Do you want anything?
-Equal rights?

Punktacja:
1. Emperor Reek - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt

Zagadka 3

Kategoria: scena
(I to pełna.)Nie ma żadnych pozabastionowych emotek. Jeśli będzie konieczna podpowiedź, to jutro ok. 19:30.

Re: Zagadka 3

Rey przesłuchiwana przez Kylo rena (kylo spowiada Rey)

Zgadł i zadaje

Kuba112.
Jako że jestem trochę zmęczona, dałam coś prostego - i padła szybka odpowiedź.

Punktacja:
1. Emperor Reek - 1 pkt
-. KiraSolo - 1 pkt
-. kuba112 - 1 pkt

Re: Zgadł i zadajeRe: Zgadł i zadaje

To jest cała scena, podpowiedź jutro koło 9, wybaczcie za brak tytułu, ale mam mało czasu

Re: Zgadł i zadaje

Bitwa o Kashyyyk?
Ale dziewiątej wieczorem?

Re: Zgadł i zadaje

dziewiąta rano

Re: Zgadł i zadaje

*wieczorem

Re: Zgadł i zadaje

Solo, Han i Chewie spotykają się po raz pierwszy i symulują walkę, a trooperzy się przyglądają.

Re: Zgadł i zadaje

ANH, szarża Hana, za którym biegnie Chewie, na szturmowców na DS?

Zagadka 4

Oczywiście nie zadaję zagadki, tylko przypominam zgubiony numer.

TFA, Chewie strzela do szturmowców na Takodanie?

Zagadka 4 podpowiedź 1


-------------------VS-----------------------

Re: Zagadka 4 podpowiedź 1

Order 66 i klony mordują Wookiee na Kashyyyk?

Re: Zagadka 4 podpowiedź 1

...

Solo, walka na Kessel podczas ucieczki Hana i jego towarzyszy z coaxium?

Re: ...

Poprawnie

Ø

(Emperor) Reek zgadł i zadaję zagadkę.

Tabela:
1.Emperor Reek - 2 pkt
2.Kira Solo - 1 pkt
kuba112 - 1 pkt

Zagadka 5

Wynik z poprzedniej edycji już wyrównany.


Chodzi o scenę. Mogę mieć problem z regularnym dawaniem podpowiedzi w najbliższych dniach, ale pierwsza powinna być jutro około 10.

Re: Zagadka 5

Yoda wylatuje z Kashyyyku.

Re: Zagadka 5

Leia (w przebraniu) przyprowadza Chewiego do Jabby, ROTJ.

5.

Solo, Chewie na Kessel prowadzony do kopalni?

Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.